ROTACIÓ

CURS 2014 -2015
Distribució de les families botàniques al nostre hort:LLEGUMINOSES
Mongetes
Pèsols
Faves
CRUCÍFERES
Cols
Raves
Naps
COMPOSTES
Lletugues
Endívies
QUENOPODIÀCIES
Bledes
Remolatxes
Espinacs
CUCURBITÀCIES
Carabassons
Cogombres

UMBEL·LÍFERES
Pastanagues
Apis
Raves
LILIÀCIES
Cebes
Alls
Porros
SOLANÀCIES
Tomateres
Pebreres

AlbergíniesCURS 2013-14

Distribució de les families botàniques al nostre hort:SOLANÀCIES
Tomateres
Pebreres
Albergínies

LLEGUMINOSES
Mongetes
Pèsols
Faves
CRUCÍFERES
Cols
Raves
Naps

COMPOSTES
Lletugues
Endívies
QUENOPODIÀCIES
Bledes
Remolatxes
Espinacs
CUCURBITÀCIES
Carabassons
Cogombres
UMBEL·LÍFERES
Pastanagues
Apis
Raves
LILIÀCIES
Cebes
Alls
Porros