EINES

Aquestes són les eines que necessitam:

Maça
Atenció amb els dits quan donam cops
amb la maça damunt les estaques.

Cordill
Estaques
Per marcar les parades.