dilluns, 25 de febrer de 2008

Còm era abans?


El dia 1 de desembre de 2007 aquest era l'aspecte que tenia l'hort, però ja estam els mestres preparats per començar a transformar-lo, veis le sombres!