dimecres, 18 de novembre de 2015

PRIMERES TASQUES A L'HORT.

- Les primeres tasques que farem serà treure els restes de les plantes de la temporada passada i també les herbes, plàstics i pedres. 
- A continuació aplanam les parades per a que el terreny sigui uniforme.
- Seguidament elaboram el crestall:  4 parts de compost i una d’arena.

- Després afegim el crestall a les parades i posam les manegues exudants.