dimecres, 1 de juny del 2016

Preparant l'hort. Primavera 2016.

Be dons. A mesura que hem anat recollint els fruits sembrats a la tardor del 2015, les parades van quedant-se lliures. Es moment de preparar la sembra del productes de la primavera 2016.
El primer que farem serà preparar les parades.
     - Arrancar les plantes velles i les herbes dolentes.
     - Entrecavar les parades una mica per soltar la terra i anivellar el terreny.
Segon fer el crestall.
 Aquest serà els nutrients de les plantes. 4 parts de compost i una d'arena que serà la que el faci permeable.